Kui õli toimib kasutamisel nagu liiv: 

TrennMaster võõrõli eraldamiseks koos UV-desinfektsiooniga. Sisaldab jahutusainet, kasutusvalmis masinate ja töötajate jaoks.Võõrõlid vähendavad emulsioonide ja lahuste
toimet. Selle tagajärjeks on lühendatud seisuaeg ja
mikroorganismide levik. Õlide eraldamine on
esimene samm hügieenilise ja kulusäästliku
tootmise poole.

TrennMasteriga läheb MKR veel kaugemale.
Sisseehitatud spetsiaalsed rõhktilised UV-reaktorid
parandavad märkimisväärselt protsessiaine ilmet ja
lõhna. Mobiilne seade suudab samuti eraldada
võõrõli ja kõrvaldada mikroorganisme. See töötab
möödaviigumenetluse kaudu, st vahetult tootmise
ajal.

Õlieraldus toimub koalestsentsi põhimõttel. Seejuures tõmmatakse võõrõlid ujuki kaudu pealispinnalt ära ja suunatakse ettevaatlikult vahemahutisse. Spetsiaalne koalestsentspakett eemaldab dispergeerunud õlipiisad emulsioonist, mis on nüüd endises värskuses uuesti jahutamiseks kasutusvalmis.


 Rakendusalad:
 • jahutusmäärdeainete hooldus;
 • pinnale ujuvate võõrõlide väljaimu;
 • individuaalselt täidetavate seadmete puhastus ja hooldus (välises möödaviiguringluses).
 Tehnilised näitajad:
 • mikroobide ja lõhnade vähenemine;
 • emulsiooni optiliselt hea seisundi pikendamine;
 • möödaviigupuhastus ilma masinaseisakuta;
 • emulsioonikulu vähenemine 
 • (kontsentraat);
 • ärastuskulude vähenemine;
 • töökoha puhtuse ja õhukvaliteedi 
 • optimeerimine;
 • lühike tooluseperiood.Siiani:

Suletud võõrõlikiht 
tõkestab õhu juurdepääsu ja 
tingib lõhnade moodustumise. 

Seejärel:

Emulsioon on nüüd vaba dispergeerunud võõrõlist ja saab uuesti „hingata“.

Kasutamisvideo:


Valikul: 

UVC254nm: Spetsiaalne UVC-kiiritus 254 nm vähendab tõhusalt mikroobe.

Tehnilised andmed: