Selleks, et setted ei segaks tootmisprotsessi: Trummeltsentrifuugid tagavad tahke ja vedela aine vahel selge erinevuse.Milline tsentrifuug-puhastussüsteem antud olukorras sobivam on, sõltub sisuliselt puhastatavas vedelikus sisalduvast tahke aine kogusest. Tahket ainet koguvad trummelseparaatorid suudavad vastu võtta maksimaalselt 5–10 kg setteid. Seejärel tuleb neid käsitsi puhastada. Kui sellest puhastusvälbast ei ole võimalik kinni pidada, soovitab MKR setetest isepuhastuvate süsteemide rakendamist.

Kahe-/kolmefaasiline trummelseparaator:


Seeläbi on võimalik tahket ainet eraldada suure tahke aine sisaldusega emulsioonidest pideva töö käigus. Tsentrifugaaljõud tagab selle, et tahke aine püütakse setterakenduses kinni. Seejuures on olemas valikuvõimalus tahket ainet koguvate ja setetest isepuhastuvate separaatorite vahel. Kolmandas faasis eraldatakse võõrõli.

Trummelseparaatori setterakendus võtab vastu kuni 5 l peaaegu kuivi setteid. Võimalik on rakenduse kiire vahetus ja tänu klõpsühendustele ka probleemitu puhastus.


  Rakendusalad:

  • Jahutusmäärdeained 
  • Lõiketerade õlid 
  • Pesuvannid 
  • Vibreerimislihvimise heitveed 
  • Klassilihvimise heitveed

  Tehnilised näitajad:


  • Pooltahked setted 
  • Rakendatav ka suure saastatuse puhul

Toimimisskeem:Tehnilised andmed: